Disclaimer voor werkplaatsinrichting.nl

P+ Werkplaatsinrichting B.V., hierna te noemen, verleent u hierbij toegang tot werkplaatsinrichting.nl en nodigt u uit het aangebodene af te nemen. P+ Werkplaatsinrichting B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededelingen te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

  1. P+ Werkplaatsinrichting B.V. spant zich in om de inhoud van werkplaatsinrichting.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen als mogelijk is. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
  2. In het bijzonder zijn alle prijzen op werkplaatsinrichting.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
  3. Voor op werkplaatsinrichting.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan P+ Werkplaatsinrichting B.V. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

  1. Alle rechten van intellectuele eigendommen betreffende de materialen op de webshop, behoren toe aan P+ Werkplaatsinrichting B.V..
  2. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze rechten van intellectuele eigendommen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van P+ Werkplaatsinrichting B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.